• Медицина екстремальних ситуацій - В.М. Запорожан

  МЕДИЦИНА ЕКСТРЕМАЛЬНИХ СИТУАЦІЙ Название: Медицина екстремальних ситуацій - В.М. Запорожан
  Формат книги: fb2, txt, epub, pdf
  Размер: 1.8 mb
  Скачано: 1559 раз

  МЕДИЦИНА ЕКСТРЕМАЛЬНИХ СИТУАЦІЙ
  В. М. ЗАПОРОЖАН (головний редактор), ... Медицина екстремальних ситуацій: Навч. посібник / Б. Р. Бо- ...... висока летальність серед потерпілих: у м.

  Медицина екстремальних ситуацій - В.М. Запорожан

  Затверджено центральним методичним кабінетом з вищої медичної освіти моз україни як навчальний посібник для студентів медичних закладів освіти iiiiv рівнів акредитації. Для студентів першого курсу вищих медичних закладів україни, викладачів, культурологів,етнологів,усіх, кого цікавлять проблеми вивчення вітчизняної та зарубіжної культури. Книга містить результати багаторічного досвіду авторів з гінекологічної патології і може бути корисною для гінекологів, патогістологів, патофізіологів, імуногістохіміків, викладачів та студентів вищих медичних навчальних закладів iii-iv рівнів акредитації.

  Навчальний посібник містить стислий нарис історії радіонуклідної діагностики і внеску українських вчених в її розвиток, основні принципи і методи радіонуклідних досліджень. Диагностики, клиники и течения сифилиса на современном этапе развития сифилидологии. Для студентов и преподавателей зуботехнических отделений медицинских вузов, стоматологических факультетов.

  Учебное пособие предназначается для иностранных студентов, которые начинают изучать русский язык и в первую очередь ориентировано на первый курс с английским языком обучения. Шандри навчальний посібник створено згідно з програмою викладання дисципліни фізіологія у вищих медичних навчальних закладах україни та кредитно-модульною системою. У підручнику викладені питання сучасної діагностики та лікування різних захворювань хірургічного профілю із застосуванням нових технологічних досягнень (відеоторакоскопічні втручання, лапароскопічні операції,пункційні методи лікування під контролем узд).

  Подробно рассмотрены современные представления, определяющие сущность трех её составляющих фармакокинетики, фармакодинамики и фармакотоксикодинамики. В книге, содержащей около 400 биографий профессоров одесского национального медицинского университета, рассказывается об основных вехах исторического пути одного из старейших вузов украины за 115 лет его существования (1900-2015) и о личном вкладе каждого учёного, работавшего в нём в разные исторические периоды, в отечественную и мировую медицинскую науку. У першій книзі акушерство висвітлені питання сучасного фізіологічного і патологічного акушерства і, частково, перинатології.

  Учебник содержит сведения о предмете, теоретических основах и этапах развития биоэтики как дисциплины, рассмотрены биоэтические аспекты взаимоотношений между медицинским персоналом, больным человеком и членами его семьи, а также вопросы умирания и смерти, репродукции человека, контроля генетических технологий, медицинских исследований и социальной этики медицины. Книга рассчитана на широкую аудиторию студентов стоматологических факультетов медицинских вузов, врачей стоматологов-интернов, стоматологов-ортопедов, сотрудников научно-исследовательских лабораторий. Книга розрахована на студентів медичних внз, лікарів-інтернів, акушерів-гінекологів, неонатологів, педіатрів, терапевтів.

  Електронний підручник  ветеринарне акушерство, гінекологія та біотехнологія відтворення тварин з основами андрології практичне акушерство, гінекологія та біотехнологія відтворення тварин з основами андрології ветеринарно-санітарна експертиза з основами технології і стандартизації продуктів тваринництва ветеринарно-санітарна експертиза з основами технології переробки продуктів тваринництва  ветеринарне акушерство, гінекологія та біотехнологія відтворення тварин з основами андрології  акушерство, гінекологія та штучне осіменіння сільськогосподарських тварин. Приводом для її написання послужив багаторічний досвід наукової діяльності автора,пошук системного підходу до навчання і виховання нового покоління лікарів. У курсі лекцій,відповідно до навчальної програми з офтальмології,викладено основні сучасні дані щодо анатомії,фізіології,методів дослідження органів зору,етіології,клініки та лікування очних хвороб. Розглянуті питання профілактики туберкульозного процесу, сучасного лікування легеневого туберкульозу згідно з рекомендаціями всесвітньої організації охорони здоровя. Книга призначена для лікарів різних спеціальностей інфекціоністів, гастроентерологів, хірургів, педіатрів, епідеміологів, вірусологів та ін.


  Одеський національний медичний університет | Перелік книг ...


  Автор книжки В.М. Запорожан — академік НАМН України,доктор медичних наук,професор, ректор ...... МЕДИЦИНА ЕКСТРЕМАЛЬНИХ СИТУАЦІЙ.

  Медицина екстремальних ситуацій - В.М. Запорожан

  Електронні підручники
  7 жов. 2016 ... електронні підручники коледжу ветеринарної медицини. ... 37, Медицина екстремальних ситуацій, В.М. Запорожана, Одеса "Одеський ...
  Медицина екстремальних ситуацій - В.М. Запорожан Електронний підручник  ветеринарне акушерство, гінекологія та біотехнологія відтворення тварин з основами андрології практичне акушерство, Приводятся современные представления о контроле транспорта лекарств через биологические мембраны. Перелік питань, що висвітлюються, Описані основні показання і протипоказання для призначення,наведені параметри лікувального впливу,висвітлені питання дозування та сумісності процедур,охарактеризовані нові методи й апаратура. В книге обобщены результаты экспериментальных и клинических исследований, Значна увага приділена алгоритмам практичних дій лікаря за умов виникнення ургентної патології в акушерстві та гінекології, операціям при нетриманні сечі і тазових пролапсах,міомі матки, ендометріозі,подані альтернативні методи лікування. 8. Диагностики, клиники и течения сифилиса на современном этапе развития сифилидологии.
 • Основні поняття і характеристики небезпечних, екстремальних ...


  В книзі викладено сучасні дані про етіологію, патогенез,епідеміологію, клінічний перебіг, діагностику та диференційну діагностику, лікування і профілактику інфекційного мононуклеозу у дітей. Описані основні показання і протипоказання для призначення,наведені параметри лікувального впливу,висвітлені питання дозування та сумісності процедур,охарактеризовані нові методи й апаратура,введені у фізіотерапевтичну практику в останні роки. Для вищих медичних навчальних закладів освіти україни iii iv рівнів акредитації. Велику увагу приділено радіонуклідній діагностиці в онкології та педіатричним проблемам радіонуклідниї діагностики. Наводяться показання та протипоказання , терміни й етапи застосування засобів лікувальної фізичної культури.

  Велику увагу приділено сучасним молекулярно-генетичним методам дослідження, викладено принципи діагностики, лікування, пренатальної діагностики і профілактики спадкових захворювань. У першій книзі акушерство висвітлені питання сучасного фізіологічного і патологічного акушерства і, частково, перинатології. У підручнику висвітлено цілі, завдання та організаційну структуру перинатологічної служби. Шандри навчальний посібник створено згідно з програмою викладання дисципліни фізіологія у вищих медичних навчальних закладах україни та кредитно-модульною системою. У підручнику викладені питання сучасної діагностики та лікування різних захворювань хірургічного профілю із застосуванням нових технологічних досягнень (відеоторакоскопічні втручання, лапароскопічні операції,пункційні методи лікування під контролем узд).

  В контексте учения о ноосфере освещены научные основы интегративной медицины, раскрыты нооэтические аспекты психологии, психиатрии и религиозного мировоззрения, показана значимость нооэтики как стратегии выживания человечества в современных условиях. Навчальний посібник розрахований на лікарів-неонатологів, педіатрів, акушерів-гінекологів, лікарів-інтернів та студентів і курсантів вищих медичних закладів. Вони відповідають навчальнії програмі для студентів iv курсу медичного факультету вищих медичних навчальних закладів. Розглядаються загальні та прикладні принципи генетичних підходів до діагностики спадкової схильності до раку у жінок. Руководство предназначено хирургам, гинекологам, эндоскопистам, анестезиологам, врачам-интернам, студентам медицинских учебных заведений. Ця книга певний підсумок роботи автора на шляху формування нового філософського світогляду, що є спробою створити наукову основу для усунення протиріч, які виникають у суспільстві, в науці, в навколишньому середовищі. Підручник призначено для студентів вищих медичних навчальних закладів iiiiv рівнів акредитації. Большое внимание уделено актуальным проблемам тератологии, плацентарной недостаточности, недоношенной беременности, гестозу, акушерскому кровотечению, психосоматической диагностике и лечению. Перелік книг, виданих видавничо-поліграфічним комплексом університету українською та російською мовами практ. У книжці висвітлено найважливіші питання будови та функції імунної системи людини, її взаємозвязок з іншими регуляторними й ефекторними системами організму.

  М., 1959. Т. 8. С. 882.} Екстремальна ситуація (від лат. extremus - крайній) - сукупність умов і обставин, що виходять за рамки звичайних, які ускладнюють  ...

  Людина в екстремальних умовах навколишнього середовища ...

  Людина опиняється в екстремальних ситуаціях з різних причин, але частіше за ... переключення її загальмоване, м'язи напружені, рухи стають різкими, ...
 • 100 великих афер Мусский И.А.
 • 100 великих достижений в мире техники
 • 100 великих изобретений К. В. Рыжов
 • 100 великих мистических тайн Бернацкий А.С.
 • 100 великих олимпийский чемпионов Малов В.И.
 • 100 величайших битв и сражений Спектор А.А.
 • 100 и двенадцать стульев
 • Уайт Поль Д. КЛЮЧИ К ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИЮ БОЛЕЗНЕЙ СЕРДЦА
 • Восстановительная хирургия мягких тканей челюстно-лицевой области - Неробеев А.И.
 • Клиническая гастроэнтерология. Учебник для студентов мед. вузов.— 3-е изд. перераб. и доп.
 • Психологические шпаргалки. Коллекция правильных решений для трудных жизненных задач
 • Лекарственные средства: Пособие для врачей Изд.14-е Машковский М.Д.
 • Lehrbuch der botanik Strasburger E.
 • Справочник по полихимиотерапии опухолей, П.И. Олийниченко, З.П. Булкина, Т.И. Синиборова
 • Медицина екстремальних ситуацій - В.М. Запорожан

NEW

[dcufut]